“Göçmen Çocukların Akademik Performansını İyileştirme” Projesi (Improving Migrant Childrens’ Academic Performance, IMCAP)

“Göçmen Çocukların Akademik Performansını İyileştirme” Projesi (Improving Migrant Childrens’ Academic Performance, IMCAP)

2015 yılında OECD tarafından yayımlanan “Göçmen Eğitiminin İncelenmesi” raporuna göre göçmen ve yerli öğrencilerin akademik performansları arasında büyük bir fark olduğu belirlendi. Dahası, bu farkın birinci nesil göçmen öğrenciler için daha da büyük olduğu saptandı. 2015 yılında toplanan veriler göçmenlik geçmişi olmayan öğrencilerin %28’ine kıyasla birinci nesil göçmen öğrencilerin %51’inin okuma,  matematik ve fen bilimlerinde temel akademik seviyeye ulaşamadıklarını gösteriyor. Uzun dönemli tahminler aradaki bu farkın toplumun gelecekteki refah seviyesini olumsuz etkileyeceğini ve bu tür olumsuz sonuçların günümüzde bile yaygın olduğunu işaret ediyor. Örneğin, AB göçmenleri arasındaki işsizlik oranı, göçmen olmayanlara göre daha yüksek olma eğilimindedir.

Yabancı bir ülkeye adım attığımızda yepyeni bir dünya karşılar bizi. Bu yeni kültüre, insanlara, yemeklere, kısacası her şeye alışmak ve bir bütünün parçası olmak için zamana ihtiyaç duyarız. Bazılarımız için bu süreç daha kolay geçerken kimi insanlar daha fazla zamana, şefkate ve benimsenmeye ihtiyaç duyabilir. Özellikle okul çağında evini terk etmek zorunda kalan ve dilini anlamadıkları bir ülkeye yerleşen çocuklar bu tür durumlarda çokça yıpranabilir. Kendinizi okulda, sokakta veya herhangi bir yerde konuşulan tek bir kelimeyi anlayamayan bir çocuk olarak düşünün. Yalnızlık ve arkadaş edinememe okul çağındaki bir çocuğun ruhsal gelişimi için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Her gün sevgi, arkadaşlık ve eğitimle beslenmesi gereken çocukların, toplumdan bu kadar izole iken sağlıklı bir gelişim göstermelerini beklemek ne kadar doğru?

Geldiğimiz bu noktada, göçmen çocukların eğitim hayatları ile alakalı temel sorunlar olduğu hepimizin dikkatini çekmiştir. Dahası, çocuklarımızı bu mücadelede yalnız bırakmak, el uzatmamak onlara haksızlık olacaktır. Hayata geçirilecek projelerin ebeveynlerin ve öğretmelerin göçmen öğrenciler konusundaki farkındalıklarının artırılması üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Bu nedenle, engelleri ortadan kaldıracak herhangi bir eylem, ebeveynleri, eğitimcileri ve öğretim profesyonellerini güçlendirme üzerine planlanmalıdır. 2021 yılında Avrupa’nın saygın kurumlarının iş birliği ile hayata geçirilen ve AB tarafından desteklenen “Göçmen Çocukların Akademik Performansını İyileştirme”, (IMCAP), projesi, okul çağındaki göçmen çocukların ebeveynleri ile öğretmenleri arasında bir köprü oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, göçmen öğrencilerin adil olmayan durumlar sebebiyle yaşıtlarından geri kalmalarını engellemeyi hedefliyor. IMCAP, ortakları Indepcie (İspanya), TopCoach (Slovakya) ve Center for Social Innovation (Kıbrıs) desteğiyle İngiltere merkezli Eurospeak Dil Okulu tarafından koordine edilmektedir.

IMCAP projesinin nihai başarısı ailelerin ve eğitimcilerin iş birliği ile mümkündür. Modern eğitim perspektifi eğitimin herhangi bir bina içerisinde ve okul saatleri içinde tamamlanan bir süreç olmadığını aksine ailelerin ve eğitimcilerin eşit katılımını gerektiren bütüncül bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda, göçmen öğrencilere daha duyarlı ve ilgili bir tavır ile yaklaşılması bir seçenekten çok bir zorunluluk haline dönüşüyor.

Günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki birçok öğretmen sayıları giderek artan çok kültürlü sınıflarda görev alıyor. Bu nedenle, öğretmenlerin sınıftaki her bir öğrenciyle iletişim kurabilen dinamik ve duyarlı eğitmenler olması çok önemli. Buna ek olarak, öğretmenlerin veliler ile de sürekli iletişim halinde kalması gerekiyor.  Bu durumu göz önünde bulundurarak, öğretmenlerin okulu erken bırakma ve eğitimde başarısızlık sorunları ile mücadelede en ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki, öğretmenler bu mücadelede yeteri kadar desteklenmiyor.

Bu yetersizlikleri en aza indirmek için IMCAP projesi aşağıda belirtilen araçların üretimini üstlenecektir:

  • Öğretmenleri kültürel açıdan çeşitli bir sınıfta çalışmaya hazırlamak ve farklı etnik kökenlerden ebeveynleri eğitim sürecine aktif olarak dahil etmek için kapasite geliştirme kitapçığı,
  • Ebeveynler için kültürel el kitabının hazırlanmasıyla ev sahibi ülke kültürüne, mevcut okul sistemine ve onlardan beklenenlere aşina olmaları,
  • Okulların / öğretmenlerin düzenli bilgi alışverişi yapabilmeleri ve böylece öğrenmeye yönelik iş birlikçi bir yaklaşımı teşvik etmeleri için “network” platformu.

IMCAP projesi uzun vadede aileler ve okullar arasında bir köprü oluşturarak ve gerekli araçları sağlayarak toplumdaki bu savunmasız ve dezavantajlı grupların akademik performanslarını iyileştirmelerini amaçlamaktadır.

Özet olarak, IMCAP projesi üç hedefe odaklanmaktadır:

  • Okul çağındaki çocukların öğretmenlerini kültürel açıdan çeşitli bir sınıfta çalışmaya hazırlamak ve farklı geçmişlere sahip ebeveynleri eğitim sürecine aktif olarak dahil etmek, stereotipik inançlarına ilişkin kültürel farkındalığı artırmak, öğretmenlerin göçmen öğrencilere gerekli desteği sağlama becerilerini geliştirmek,
  • Göçmen ailelerin ev sahibi ülkenin okul sistemine daha fazla dahil olmalarını sağlamak, ailelerin yerel kültür konusundaki farkındalıklarını artırmak,
  • Göçmen ebeveynlerin çocuklarının, çevrelerindeki yetişkinler aracılığıyla akademik başarılarını kolaylaştıracak bir dizi araç oluşturmak.

Projenin sonunda göçmen öğrencilerin hem akademik hem de duygusal olarak gerekli destek ve rehberliği almaları bekleniyor.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve iş birliği için https://imcap-erasmus.site/ sitesini ziyaret edebilir ve IMCAP Facebook (1), IMCAP LinkedIn (2) gibi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

LINKS:

(1): https://www.facebook.com/IMCAP.ErasmusPlus/ (2): https://www.linkedin.com/in/imcap-erasmusplus/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir