Νέα

Νέο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Βελτίωση της Σχολικής Επίδοσης των Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία» με στόχο τη στήριξη των μεταναστών μαθητών στις τάξεις μας

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ (2015) «Έκθεση της Εκπαίδευσης Μεταναστών», υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ μεταναστών και ντόπιων μαθητών σε ό,τι αφορά τη σχολική επίδοση. Επιπλέον, η διαφορά είναι ακόμη πιο ορατή μεταξύ μαθητών μεταναστών πρώτης γενιάς.