Συνεργάτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η επιλογή των συνεργατών έγινε μέσω του δικτύου επαφών της Eurospeak. Κάθε συνεργάτης είναι ειδήμων σε διαφορετικούς τομείς, αναγκαίους για τη διεκπεραίωση των στόχων του έργου. Επίσης, κάθε συνεργάτης έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία στην εφαρμογή στρατηγικών πολυμερών σχεδίων ΚΑ2. 

Ο ρόλος κάθε συνεργάτη συναποφασίστηκε μέσω μίας ενδελεχούς διαδικασίας εξέτασης συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και συσκέψεων Skype, και οι οργανισμοί προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν. Η αξιολόγηση τη αξιοπιστίας των συνεργατών από τη Eurospeak βασίστηκε σε διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα πριν την κατάθεση της παρούσας αίτησης. 

Η αξία όλων των συνεργατών είναι ουσιώδης, καθώς καθένας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση διακρατικών έργων. Ως Βρετανικό Συμβούλιο και Σχολή Αγγλικής Γλώσσας εγκεκριμένη από τον ISI (Επιθεωρητής Ανεξαρτήτων Σχολών), η Eurospeak έχει εμπειρία στο ακαδημαϊκό πεδίο των Παραδοτέων και έχει σχεδιάσει παρόμοια εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές για περιθωριοποιημένες ομάδες σε μαθήματα σύντομης διάρκειας.

Συνεργάτες

Η Eurospeak Language Schools Ltd είναι μία ιδιωτική σχολή Αγγλικής γλώσσας εγκεκριμένη από τον Επιθεωρητή Ανεξαρτήτων Σχολών (ISI), με άδεια UKVI για τις Γενικές Βαθμίδες 2 και 4. Από το 1991, είμαστε ένα εξεταστικό κέντρο Αγγλικών, εγκεκριμένο από το Καίμπριτζ και κέντρο κατάρτισης εκπαιδευτικών του κολλεγίου Trinity του Λονδίνου. Προσφέρουμε πληθώρα γλωσσικών και επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης. Βρισκόμαστε στις τοποθεσίες: Reading στο Berkshire και Southampton στο Hampshire. 

Η Topcoach είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εστιάζουμε σε προγράμματα επιμόρφωσης, εργαστήρια και κατευθυντήριες για φυσικά πρόσωπα (κατηγορία B2C) και εταιρίες (κατηγορία B2B). Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για ενήλικες και νέους. Έχουμε δημιουργήσει την ακαδημία NewLeaders Academy και το πρόγραμμα leTalks, που αφορά τα softskills. Έχουμε εκτελέσει το πρόγραμμα διαχείρισης φοιτητών ΜΒΑ σε συνεργασία με ένα Πανεπιστήμιο. Η πιο πρόσφατη συνεργασία μας είναι με το Ίδρυμα Τόμας Μπάτα στην Τσεχία και αφορά τη φιλοσοφία Μπάτα και σεμινάρια στη Σλοβακία. 

Η INDEPCIE (Ινστιτούτο προσωπικής εξέλιξης, επιχειρηματικότητας, συμβουλευτικής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης) είναι μία εκπαιδευτική εταιρία που ιδρύθηκε το 2017 και εστιάζει στη συμπεριφορική εκπαίδευση και τη βελτίωση της απόδοσης. Με τους πελάτες μας στοχεύουμε στην προσωπική και επαγγελματική πρόοδο των πελατών μας, στην ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών στους τομείς της συμβουλευτικής, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του Νευρογλωσσολογικού Προγραμματισμού (NLP). 

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης.