Author Archives: admin

2015 yılında OECD tarafından yayımlanan “Göçmen Eğitiminin İncelenmesi” raporuna göre göçmen ve yerli öğrencilerin akademik performansları arasında büyük bir fark olduğu belirlendi. Dahası, bu farkın birinci nesil göçmen öğrenciler için daha da büyük olduğu saptandı. 2015 yılında toplanan veriler göçmenlik geçmişi olmayan öğrencilerin %28’ine kıyasla birinci nesil göçmen öğrencilerin %51’inin okuma,  matematik ve fen bilimlerinde temel akademik seviyeye ulaşamadıklarını gösteriyor. Uzun dönemli tahminler aradaki bu farkın toplumun gelecekteki refah seviyesini olumsuz etkileyeceğini ve bu tür olumsuz sonuçların günümüzde bile yaygın olduğunu işaret ediyor. Örneğin, AB göçmenleri arasındaki işsizlik oranı, göçmen olmayanlara göre daha yüksek olma eğilimindedir. Yabancı bir ülkeye adım attığımızda yepyeni bir dünya karşılar bizi. Bu yeni kültüre, insanlara, yemeklere, kısacası her şeye alışmak ve bir bütünün parçası olmak için zamana ihtiyaç duyarız. Bazılarımız için bu süreç daha kolay geçerken kimi insanlar daha fazla zamana, şefkate ve benimsenmeye ihtiyaç duyabilir. Özellikle okul çağında evini terk etmek zorunda kalan ve…

Read more

6/6