Proje

Proje Özeti

OECD personel şefi Gabriela Ramos, “Genç göçmenlere zorlukların üstesinden gelmede yardımcı olmak, ekonomiye katkıda bulunmaları ve topluma entegre olmaları için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak sadece iyi bir eğitim ile mümkündür” dedi. IMCAP’ın amacı, göçmen ve göçmen olmayan akranlar arasındaki akademik başarı farkını azaltmaktır.

AB nüfusunun yaklaşık yüzde onu göçmenlerden oluşmaktadır. Kanıtlar, göçmen çocukların okulda yerli akranları kadar başarılı olmadıklarını göstermektedir. OECD'nin 'göçmen eğitiminin gözden geçirilmesi' araştırması, göçmen geçmişi olan farklı öğrenci gruplarını araştırmış ve bunların akademik, sosyal, duygusal ve motivasyonel durumlarını bir rapor haline getirmiştir. Raporda aşağıdaki hususlar önemle belirtilmiştir:


 • Göçmen geçmişi olmayan öğrencilerin %28'ine kıyasla, 2015 yılında birinci nesil göçmen öğrencilerin %51’i kadarı okuma, matematik ve fen bilimlerinde temel akademik yeterlilik seviyelerine ulaşamadı.

 • Birinci nesil göçmen öğrencilerin %41'i, göçmen geçmişi olmayan öğrencilerin %33'ü ile karşılaştırıldığında zayıf bir aidiyet duygusu bildirdi.

 • Birinci nesil göçmen öğrencilerin %67'si, göçmen geçmişi olmayan öğrencilerin %61'i ile karşılaştırıldığında, lise tecrübeleri ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

  Projenin hedefleri-


  IMCAP'in birincil amacı, göçmen öğrencilerin akademik performansını iyileştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için IMCAP, iki kilit paydaşa yardım ederek sorunu çözmeyi amaçlamaktadır; Okul ve Göçmen ailesi.

  IMCAP, öğretmenlerin bu husustaki eğitimleri ile alakadar olarak onları Avrupa’nın herhangi bir yerinde herhangi bir göçmen öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaları için daha iyi hazırlayacaktır. Dahası, ebeveynler de yerel eğitim sistemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak süreç boyunca aktif olarak rol alacaklardır. Proje ortakları arasındaki güçlü iletişim farklı ülkelerdeki başarılı yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak ve projenin potansiyelini güçlendirerek 5 farklı dilde verim alınmasını sağlayacaktır.

  Projenin çıktıları :-

  Fikri çıktıların tümü aşağıdaki dillerde mevcut olacaktır: İngilizce, İspanyolca, Slovakça, Türkçe ve Yunanca.
 • IO1: Öğretmenleri kültürel açıdan çeşitli bir sınıfta çalışmaya hazırlamak ve farklı etnik kökenlerden ebeveynleri eğitim sürecine aktif olarak dahil etmek için kapasite geliştirme kitapçığı.
 • IO2: Ebeveynler için yerel kültürü ve mevcut okul sistemini tanıtacak ve onlardan beklenenleri açıklayacak bir el kitabı.
 • IO3: Okulların / Öğretmenlerin düzenli bilgi alışverişini sağlayabilmeleri ve böylece öğrenmeye yönelik iş birliğine dayalı bir yaklaşımı teşvik etmeleri için bir network kurma platformu.
 •  KA201 - Okul eğitimi için Stratejik Ortaklıklar

  Proje süresince, tüm öğrenciler için, özellikle göçmen kökenli çocuklar için, okullardaki tüm aktörler arasında, ailelerle ve diğer dış paydaşlarla iş birliğini güçlendirerek başarı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece eğitimde başarısızlık, okulu erken bırakma ve işsizliğin uzun vadeli sonuçlarıyla mücadele konularında olumlu bir etki bırakmaya çalışıyoruz.